Opole - Portal stolicy Górnego Śląska – OleOpole.pl

Z KRAJU

Wybory Prezydenckie 2020 w Polsce

Na 2020 rok przypadają w Polsce wybory prezydenckie. Zgodnie z planem odbędą się one 10 maja 2020 roku, a ewentualna II tura wyborów będzie miała miejsce dwa tygodnie później, czyli 24 maja. Co warto wiedzieć o zbliżających się wyborach na urząd Prezydenta RP? Poniżej garść informacji.

Zgodnie z art. 128 Konstytucji RP, wybory prezydenckie muszą odbyć się w dzień wolny od pracy przypadający między 75. a 100. dniem przed końcem kadencji urzędującego prezydenta. Ponieważ pięcioletnia kadencja Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia 2020, I tura w zwykłym terminie mogła zostać zarządzona na dzień wolny między 27 kwietnia a 22 maja 2020 (II tura odpowiednio między 11 maja a 5 czerwca 2020). Ostatecznie marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory na 10 maja 2020.

Głosowanie (I tura) odbędzie się w godzinach 7:00–21:00. Jeśli żaden kandydat nie otrzyma więcej niż połowy ważnych głosów, zgodnie z Konstytucją, 2 tygodnie później (czyli 24 maja) zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie, w którym uczestniczyć będzie dwóch kandydatów z najwyższą liczbą głosów otrzymanych w pierwszym głosowaniu.

Kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej może być osoba zgłoszona przez co najmniej 100 tysięcy obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu. Zgłoszenia takiego dokonuje formalnie popierający go komitet wyborczy, który powstaje po pisemnym wyrażeniu zgody przez zainteresowanego. Komitet wyborczy może utworzyć minimum 15 osób. Po zebraniu co najmniej tysiąca podpisów popierających obywateli komitet wyborczy może zostać zgłoszony Państwowej Komisji Wyborczej do zarejestrowania.

Komitety wyborcze 2020

Pierwszym etapem przy zgłaszaniu kandydatów na prezydenta jest utworzenie i zarejestrowanie komitetów wyborczych poszczególnych kandydatów. Do tej pory do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych następujących kandydatów:

 • Piotr Bakun – ekonomista, menadżer, prezes spółdzielni mieszkaniowej, dawniej świecki kaznodzieja Kościoła metodystów

 • Robert Biedroń – eurodeputowany i prezes Wiosny, kandydat koalicji Lewica

 • Krzysztof Bosak – poseł Konfederacji Wolność i Niepodległość, wiceprezes Ruchu Narodowego

 • Marcin Bugajski – politolog, karateka, działacz antysystemowy

 • Andrzej Duda – urzędujący prezydent

 • Sławomir Grzywa – prezes Samych Swoich

 • Szymon Hołownia – dziennikarz, działacz społeczny

 • Małgorzata Kidawa-Błońska – wicemarszałek Sejmu z klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, działaczka Platformy Obywatelskiej

 • Władysław Kosiniak-Kamysz – poseł i przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Polskiej, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

 • Wiesław Lewicki – prezes Normalnego Kraju

 • Wojciech Mateńka – działacz Polski Patriotycznej

 • Mirosław Piotrowski – prezes Ruchu Prawdziwa Europa, były eurodeputowany

 • Wojciech Podjacki – przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności

 • Jan Zbigniew Potocki – prezes II Rzeczpospolitej Polskiej, samozwańczy prezydent

 • Leszek Samborski – prezes Odpowiedzialności, były poseł

 • Grzegorz Sowa – przedsiębiorca znany z sądowych batalii z ZUS, związany z ruchem 1Polska.pl

 • Romuald Starosielec – działacz Jedności Narodu

 • Paweł Tanajno – przedsiębiorca, propagator demokracji bezpośredniej

 • Andrzej Voigt – przedsiębiorca, bankowiec, działacz społeczny

 • Zbigniew Wesołowski – stoczniowiec, pedagog, prezes Światowego Ruchu Polaków i Polonii, związany z partią Piast-JMEN

 • Waldemar Witkowski – przewodniczący Unii Pracy, były wicewojewoda wielkopolski

 • Piotr Wroński – rzecznik Alternatywy Społecznej, pułkownik Agencji Wywiadu

 • Stanisław Żółtek – prezes Kongresu Nowej Prawicy i PolEXIT-u, były eurodeputowany

Kolejnym etapem jest zarejestrowanie kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czego dokonuje Państwowa Komisja Wyborcza wobec komitetów, które do dnia 26 marca 2020 dostarczą podpisy 100 000 osób popierających daną kandydaturę.

O funkcji Prezydenta RP

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie niej jest to najwyższy przedstawiciel polskich władz. Urząd prezydenta stanowi gwarant ciągłości władzy państwowej, jest najwyższym organem państwa w zakresie władzy wykonawczej, zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji.

Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej istnieje nieprzerwanie od grudnia 1922 roku, kiedy to urząd Prezydenta II Rzeczypospolitej zastąpił urząd Naczelnika Państwa Republiki Polskiej (powołany w 1918 w miejsce rozwiązanej wtedy Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego). Po 1939 roku jego depozytariuszami byli prezydenci Polski na Uchodźstwie w Paryżu, Angers i Londynie. W Polsce Ludowej urząd ten powołano w 1947 i istniał do 1952. Jego funkcje przejęła kolegialna Rada Państwa PRL z Przewodniczącym Rady Państwa na czele.

W wyniku porozumień Okrągłego Stołu urząd prezydenta został przywrócony w 1989. Ponieważ ówczesna oficjalna nazwa państwa brzmiała Polska Rzeczpospolita Ludowa, wybrano jedynego w historii prezydenta PRL. W 1990 nastąpiło przekazanie insygniów prezydenckich II Rzeczypospolitej przez Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta na uchodźstwie, nowemu demokratycznie wybranemu prezydentowi III Rzeczypospolitej Lechowi Wałęsie.

Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych do Sejmu i zbiorą przynajmniej 100 tysięcy podpisów osób popierających ich kandydaturę. Prezydent RP obejmuje urząd po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Złożenie przysięgi przez nowo wybranego prezydenta odbywa się w ostatnim dniu urzędowania ustępującego prezydenta.