OleOpole.pl -   Społeczność  

  Społeczność  

Rodzimymi mieszkańcami Śląska Opolskiego i reszty Górnego Śląska są Ślązacy, a ściślej mówiąc Górnoślązacy. Cały Śląsk jest krainą słowiańską, jednak przez wieki jego mieszkańcy, na skutek silnych wpływów kultury niemieckiej, wykształcili wspólnotę germańsko-słowiańską o poczuciu ponadnarodowej przynależności regionalnej. Równie silnie jak kultura niemiecka z Berlina i Wiednia wpływała na Ślązaków też kultura czeska z Pragi, morawska z Ołomuńca oraz polska z Krakowa i Poznania, co utwierdziło cały Śląsk jako tzw. krainę pogranicza, otwartą i bogatą swoją różnorodnością.

Obecnie Górny Śląsk zamieszkują przede wszystkim Ślązacy, Polacy, Czesi i Niemcy, a także spora społeczność ludności o mieszanym, podwójnym, a nawet potrójnym, poczuciu narodowym, np. Ślązacy-Czesi lub Niemcy-Ślązacy-Polacy. Śląsk przypomina Szwajcarię, gdzie bycie obywatelem kraju jest ważniejsze od tego jakim językiem się posługuje. W Śląsku przez wieki rodzimi Ślązacy, potomkowie dawnych śląskich plemion słowiańskich żyli w jednej wspólnocie z przybywającymi z sąsiednich ziem Morawianami, Czechami, Polakami, Serbami i Niemcami. Dochodziło do walk o podłożu religijnym - do pogromu Żydów, paleniu "czarownic" i bratobójczych walk katolicko-protestanckich, jednak przynależność obywatelska do Ślaska była zawsze silniejsza niż narodowość jego mieszkańców.
Zajty: 1 2 Następna »
 • Ślązacy

  Ślązacy są potomkami dawnych plemion, które zamieszkiwały tereny Śląska przed wiekami, a także potomkami innych plemion i narodów, które osiedlały się w Śląsku asymilując się z rodzimą ludnością...
 • Czesi i Morawianie

  Morawianie i Czesi żyją na Górnym Śląsku odkąd sięga pamięć. Pierwszym państwem w granicach których znalazł się Śląsk, było przecież Państwo Wielkomorawskie...
 • Polacy i "repatrianci"

  Polacy mieszkają na zdecydowanej większości obszaru Śląska - zarówno jego polskiej, jak i czeskiej części. Śląsk w średniowieczu funkcjonował 350 lat w państwie polskim. W dalszych wiekach sąsiedztwo z Polską nadal wywierało na Ślązaków wpływ...
 • Niemcy

  Kultura niemiecka była niegdyś w Śląsku dominująca. Już od wczesnego średniowiecza władcy poszczególnych śląskich księstw, etnicznie słowiańscy, przejmowali niemiecką kulturę i promowali niemieckie osadnictwo na ziemiach śląskich...

Slask