OleOpole.pl - Śląsk Rybnicki
 • Rybnik - Teatr Ziemi Rybnickiej
  Rybnik - Teatr Ziemi Rybnickiej
 • Żory - miejsce bramy Starego Miasta
  Żory - miejsce bramy Starego Miasta
 • Jastrzębie-Zdrój - arteria miejska
  Jastrzębie-Zdrój - arteria miejska
 • Wodzisław Śląski - Rynek
  Wodzisław Śląski - Rynek
 • Racibórz - <i>nienowoczesny</i> dworzec...
  Racibórz - nienowoczesny dworzec...
 • ... i po <i>unowoczesnieniu</i> po wojnie<br><i>Fotografie: Wikipedia</i>
  ... i po unowoczesnieniu po wojnie
  Fotografie: Wikipedia

Śląsk Rybnicki

Śląsk Rybnicki mniej więcej obejmuje ziemie dawnego Księstwa Raciborskiego. W XX wieku przyjęła się do niego jednak nazwa Śląsk Rybnicki, z uwagi na coraz większe znaczenie jakie nabiera miasto Rybnik jako centrum handlowe, kulturalne i administracyjne Rybnickiego Okręgu Węglowego. ROW jest trzecim co do wielkości przemysłowym okręgiem w Górnym Śląsku - po okręgu katowickim i ostrawskim. Do ROW zaliczają się oprócz Rybnika, również Żory, Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski i Racibórz oraz okoliczne mniejsze miejscowości. Ziemia raciborska wyróżnia się w Śląsku Rybnickim bardziej rolniczym charakterem, odmienną gęstością zabudowy i historią w okresie międzywojennym, kiedy znajdowała się, w przeciwieństwie do reszty Śląska Rybnickiego w granicach Niemiec.

W południowo-zachodniej części Śląska Rybnickiego miejscowościach mieszka liczna społeczność śląsko-morawska. Obszar na południe od Raciborza do XIV wieku znajdował się w granicach Moraw. Od tego czasu minęło wiele wieków, jednak kultura i mowa morawska jest wciąż spotykana u mieszkającej tu rodzimej ludności. Co więcej, aż do lat 70-tych XX wieku obszar ten, pomimo, że znajduje się w granicach Rzeczpospolitej Polski, należał do morawskiej diecezji katolickiej w Ołomuńcu. Między innymi z tego powodu morawska kultura, pomimo jej tępienia w okresie Polski Ludowej, przetrwała do dzisiaj. Najbardziej morawskim miastem w granicach RP jest miasteczko Krzanowice, gdzie zdecydowana większość mieszkańców nie posługuje się w domu językiem polskim, używając dialektu laskiego, języka śląskiego oraz niemieckiego. Dialekt laski jest zespołem gwar pogranicza śląsko-morawskiego, który w okresie międzywojennym został ustandaryzowany przez śląskiego poetę Erwina Goja z Frydka, znanego bardziej pod jego pseudonimem Óndra Łysohorsky.

O południowe tereny Śląska Rybnickiego, szczególnie obszar należący przed wiekami do Moraw, w 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej, rozgorzał dyplomatyczny i zbrojny konflikt polsko-czeski. Wojsko czeskie dotarło aż do Raciborza, a przedstawiciele czechosłowackiej administracji ogłaszali w podraciborskich miejscowościach, że tereny te zostaną przyznane Czechosłowacji. Wojsko polskie i czeskie szykowało się do wojny, jednak władze Związku Radzieckiego doprowadziły do porozumienia, które podpisano w 1947 roku.

Miasta Śląska Rybnickiego:
 • Jastrzębie-Zdrój
 • Krzanowice
 • Marklowice
 • Racibórz
 • Radlin
 • Rybnik
 • Rydułtowy
 • Wodzisław Śląski
 • Żory

[uzupełnij]


Region Śląska Rybnickiego znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w województwie śląskim, w jego środkowo-zachodnim krańcu. Śląsk Rybnicki sąsiaduje ze Śląskiem Pszczyńskim, Cieszyńskim, Opawskim, Opolskim oraz Gliwicko-Katowickim.

Slask