OleOpole.pl - Śląsk Opolski
 • Opole - nad Odrą
  Opole - nad Odrą
 • Kędzierzyn-Koźle - pozostałość pałacu
  Kędzierzyn-Koźle - pozostałość pałacu
 • Lubliniec - kościół św. Stanisława Kostki
  Lubliniec - kościół św. Stanisława Kostki
 • Kluczbork - wieża wodna
  Kluczbork - wieża wodna
 • Strzelce Opolskie - ruiny zamku
  Strzelce Opolskie - ruiny zamku
 • Moszna - XX-wieczny pałac
  Moszna - XX-wieczny pałac
 • Głubczyce - Ratusz
  Głubczyce - Ratusz

Śląsk Opolski

Śląsk opolski jest stołecznym i największym regionem Górnego Śląska, którego zajmuje prawie 40%. Śląsk Opolski jest regionem macierzystym Górnego Śląska, który powstał z podziału całego Śląska na Księstwo Śląskie (dzisiejszy Dolny Śląsk z Wrocławiem) oraz Księstwo Opolskie, które od XIV wieku zaczęto nazywać również Górnym Śląskiem.

Z Księstwa Opolskiego zajmującego pierwotnie cały obszar Górnego Śląska poprzez dziedziczenie i sprzedaże zaczęły wydzielać się inne księstwa - Nyskie, Raciborskie, Opawskie, Cieszyńskie, Pszczyńskie i Bytomskie, czyli dzisiejsze regiony: Śląsk Nyski, Rybnicki, Opawski, Cieszyński, Pszczyński i Gliwicko-Katowicki. Śląsk Nyski, jako, że przez wieki był własnością biskupów wrocławskich długo był utożsamiany z Dolnym Śląskiem.

Śląsk Opolski często jest mylony z nazwą "Opolszczyzna". Pomimo językowej brzydoty tego określenia i licznych nieścisłości chętnie wykorzystywane jest one przez media oraz samorząd województwa opolskiego. Śląsk Opolski odnosi się jednoznacznie do obszaru dawnego Księstwa Opolskiego w konkretnych granicach, natomiast "Opolszczyzna" jest pojęciem płynnym, stosowanym dla terenów o różnych, często wykluczających się granicach.

Obecnie "Opolszczyzną" nazywa się obszar województwa opolskiego, chociaż nazwa ta powstała dla zupełnie innego terenu, mianowicie dla niemieckiej części Górnego Śląska w okresie międzywojennym. Dlatego dzisiejsze województwo śląskie w prawie 25% składa się z "Opolszczyzny", do której należą takie miasta jak Racibórz, Bytom, Zabrze i Gliwice. Co więcej, właśnie to ostatnie miasto, Gliwice, a nie Opole, planowano ustanowić stolicą "Opolszczyzny". Do "Opolszczyzny" ani do Śląska Opolskiego nie należy natomiast Śląsk Brzeski (rejony Brzegu i Namysłowa), który regionalnie jest częścią Dolnego Śląska - jednak od 10 lat, pomimo sprzeciwu mieszkańców, Śląsk Brzeski nazywany jest w mediach "Opolszczyzną".

Śląsk Opolski Charakteryzuje się licznie zamieszkującą tu społecznością autochtoniczną Ślązaków oraz Niemców. W wielu miejscowościach stanowią oni barwną mozaikę kulturową wraz z Polakami przesiedlonymi z polskich Kresów Wschodnich na miejsce Niemców, którzy uciekli stad w ostatnich dniach II wojny światowej lub zostali po niej wyrzuceni. Rodzimi mieszkańcy Śląska Opolskiego, o orientacji śląskiej lub niemieckiej, pozostali poddając się mniej lub bardziej skutecznej polonizacji w okresie Polski Ludowej. To właśnie dzięki tej wspólnocie ponadnarodowej w Śląsku Opolskim udało się w 1998 roku utrzymać województwo opolskie jako obszar szczególny i wyróżniający się spośród innych.

Miasta Śląska Opolskiego:
 • Byczyna
 • Głubczyce
 • Gorzów Śląski
 • Kędzierzyn-Koźle
 • Kluczbork
 • Krapkowice
 • Lubliniec
 • Olesno
 • Opole
 • Ozimek
 • Prudnik
 • Strzelce Opolskie
 • Wołczyn
 • Zawadzkie
 • Zdzieszowice

[uzupełnij]


Region Śląska Opolskiego znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w województwie opolskim (75%) i śląskim (25%). Śląsk Opolski sąsiaduje ze Śląskiem Gliwicko-Katowickim, Rybnickim, Opawskim, Nyskim oraz wschodnim Dolnym Śląskiem (Śląsk Brzeski), a także południową Wielkopolską i północno-zachodnią Małopolską (Ziemia Częstochowska).

Slask