OleOpole.pl - Śląsk Opawski
 • Opava - Górny Rynek
  Opava - Górny Rynek
 • Bruntál - budynek gimnazjum
  Bruntál - budynek gimnazjum
 • Krnov - Ratusz
  Krnov - Ratusz
 • Jeseník - Wodna Twierdza
  Jeseník - Wodna Twierdza
 • Javorník - zamek biskupów wrocławskich<br><i>Fotografie: Wikipedia</i>
  Javorník - zamek biskupów wrocławskich
  Fotografie: Wikipedia

Śląsk Opawski

Śląsk Opawski w całości leży w granicach Czeskiej Republiki. Jest to zachodnia część czeskiego Śląska. Centralnym miastem, centrum kulturalnym i administracyjnym Śląska Opawskiego i całego Śląska w granicach Czeskiej Republiki jest miasto Opawa (Opava). W mieście tym znajduje się najstarsze w całym Śląsku, funkcjonujące nieprzerwanie od 1814 roku, muzeum (Muzeum Śląskie - Slezské Muzeum). W Opawie ma również swoją siedzibę powstały w 1989 r. Uniwersytet Śląski (Slezská Univerzita).

Od XVIII wieku, kiedy na skutek Wojen Śląskich Większość Śląska przypadła Prusom, przy państwie Habsburgów pozostała tylko część Górnego Śląska - Śląsk Opawski oraz Śląsk Cieszyński. Oba regiony były zwane odtąd w austriackiej terminologii Śląskiem Zachodnim i Wschodnim. Regiony posiadały w ramach państwa rozległą autonomię aż do upadku Cesarstwa Autro-Węgier i powstania Czechosłowacji.

Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku władze Czechosłowacji zamierzały powiększyć obszar Śląska Opawskiego w kierunku Raciborza, do którego dotarli czescy żołnierze. Przedstawiciele czechosłowackiej administracji ogłaszali w podraciborskich miejscowościach, które do XIV wieku należały do Moraw, że tereny te zostaną przyznane Czechosłowacji. Wojsko polskie i czeskie szykowało się do otwartego konfliktu zbrojnego, jednak władze Związku Radzieckiego doprowadziły do porozumienia, które podpisano w 1947 roku.

Miasta Śląska Opawskiego:
 • Bílovec
 • Bruntál
 • Hlučín
 • Hradec nad Moravicí
 • Javorník
 • Jeseník
 • Krnov
 • Opava
 • Osoblaha
 • Vítkov
 • Zlaté Hory

[uzupełnij]


Region Śląska Opawskiego znajduje się na terenie dwóch czeskich województw - kraju morawsko-śląskiego oraz kraju ołomunieckim. Śląsk Opawski, zwany też w czeskim Opavsko, jest największą obok połowy Śląska Cieszyńskiego (Tiesinsko), częścią Śląska w granicach Czeskiej Republiki. Śląsk Opawski sąsiaduje z Śląskiem Nyskim, Opolskim, Rybnickim, Cieszyńskim, a także północnymi Morawami.

Slask