OleOpole.pl - Śląsk Gliwicko-Katowicki
 • Katowice - hala widowiskowa Spodek
  Katowice - hala widowiskowa Spodek
 • Gliwice - Zamek Piastowski, muzeum
  Gliwice - Zamek Piastowski, muzeum
 • Bytom - kamienice przy Rynku
  Bytom - kamienice przy Rynku
 • Zabrze - szyb kopalniany
  Zabrze - szyb kopalniany
 • Świętochłowice - osiedle robotnicze<br><i>Fotografie: Wikipedia</i>
  Świętochłowice - osiedle robotnicze
  Fotografie: Wikipedia

Śląsk Gliwicko-Katowicki

Śląsk Gliwicko-Katowicki jest najgęściej zaludnionym obszarem nie tylko w Górnym Śląsku, ale też w całym państwie. Do regionu zalicza się 11 miast: Gliwice, Knurów, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Mysłowice i Katowice. Tworzą one wraz z 5-ma małopolskimi miastami Zagłębia Dąbrowskiego zwarty zespół urbanistyczny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Mówiąc o Śląsku Gliwicko-Katowickim ma się wiec na myśli śląską część tego okręgu, rozciągającą się właśnie od Gliwic do Katowic.

Region Śląska Gliwicko-Katowickiego składa się głównie z obszaru dawnego Księstwa Bytomskiego, które w XIII wieku wyodrębniło się z Księstwa Opolskiego. Jest to jedyny region Górnego Śląska, który składa się wyłącznie z gmin miejskich. Teren ten jako jedyny w Śląsku nie ma historycznych podstaw by wyodrębniać go jako region, jednak wyjątkowa okoliczność jakim jest silne uprzemysłowienie i zurbanizowanie sprawiła, że zaczęto postrzegać go jako spójny obszar o własnej specyfice.

Integracja urbanistyczna położonych w sąsiedniej Małopolsce miast Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowskiego, czyli Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi, Będzina i Jaworzna rozpoczęła się podczas II wojny światowej, kiedy w 1941 władze nazistowskich Niemiec włączyły teren Zachodniej Małopolski w granice administracyjne Górnego Śląska. Od tego momentu miasta GOP-u z obu regionów, nie bez różnic i animozji, zacieśniają związki pomiędzy sobą, tworząc podstawy do utworzenia w przyszłości metropolii - jednego śląsko-małopolskiego miasta.

Miasta Śląska Gliwicko-Katowickiego:
 • Bytom
 • Chorzów
 • Gliwice
 • Katowice
 • Knurów
 • Mysłowice
 • Piekary Śląskie
 • Ruda Śląska
 • Siemianowice Śląskie
 • Świętochłowice
 • Zabrze


Region Śląska Gliwicko-Katowickiego znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w województwie śląskim, w jego środkowej części. Śląsk Gliwicko-Katowicki sąsiaduje ze Śląskiem Pszczyńskim, Rybnickim, Opolskim, a także zachodnią Małopolską (Zagłębie Dąbrowskie i Krakowskie).

Slask