OleOpole.pl - Śląsk Cieszyński
 • Český Těšín - ratusz
  Český Těšín - ratusz
 • Bielsko-Biała - Zamek Sułkowskich
  Bielsko-Biała - Zamek Sułkowskich
 • Czechowice-Dziedzice - kościół parafialny
  Czechowice-Dziedzice - kościół parafialny
 • Havířov - Plac Republiki
  Havířov - Plac Republiki
 • Frýdek-Místek - Rynek we Frýdku
  Frýdek-Místek - Rynek we Frýdku
 • Ostrava - Śląskoostrawski zamek
  Ostrava - Śląskoostrawski zamek
 • Ustroń - widok na miasto<br><i>Fotografie: Wikipedia</i>
  Ustroń - widok na miasto
  Fotografie: Wikipedia

Śląsk Cieszyński

Śląsk Cieszyński pokrywa się obszarem z dawnym Księstwem Cieszyńskim. Region jest podzielony pomiędzy dwa państwa - wschodnia część Śląska Cieszyńskiego leży w Rzeczypospolitej Polsce, a zachodnia w Czeskiej Republice. Centralnym miastem Śląska Cieszyńskiego jest Cieszyn, który tak jak cały region został w 1920 roku podzielony i stanowi obecnie dwa miasta: Cieszyn (RP) oraz Český Těšín (CR). Największymi miastami Śląska Cieszyńskiego są Bielsko-Biała oraz Ostrava. Co ciekawe, oba te miasta są w połowie złożone z części śląskiej i innego regionu - część Bielska-Białej, do roku 1951 osobne miasto Biała Krakowska, należy do regionu Małopolska, a 1/3 Ostravy, gdzie leży centrum miasta, należy do regionu Morawy.

Od XVIII wieku, kiedy na skutek Wojen Śląskich Większość Śląska przypadła Prusom, przy państwie Habsburgów pozostała tylko część Górnego Śląska - Śląsk Opawski oraz Śląsk Cieszyński. Oba regiony były zwane odtąd w austriackiej terminologii Śląskiem Zachodnim i Wschodnim. Regiony posiadały w ramach państwa rozległą autonomię aż do upadku Cesarstwa Autro-Węgier i powstania Czechosłowacji.

Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 roku pomiędzy rządem polskim i czeskim rozgorzał spór o państwową przynależność Śląska Cieszyńskiego. Czechosłowacja powoływała się na wielowiekowa przynależność tego regionu do Korony Czeskiej i głos mieszkających tu Ślązaków, lojalnych wobec praskiej administracji (samych Czechów mieszkało tu niewiele - natomiast znacznie więcej Morawian). Rzeczpospolita Polska powoływała się na znaczną liczbę mieszkających tu Polaków z dawnego zaboru austriackiego, którzy na przestrzeni wieku osiedlili się w Śląsku Cieszyńskim poszukując pracy (zamieszkali głównie przy śląskich kopalniach). Oprócz tego obie strony skutecznie agitowały na rzecz swojej narodowości wśród zamieszkałych tu rodzimych Ślązaków. Mocno agitowali też sami Ślązacy, bezskutecznie domagając się uznania narodowości śląskiej i utrzymania autonomii dla Śląska w granicach Czechosłowacji.

W Śląsku Cieszyńskim, którego podział nie był ostatecznie określony doszło do licznych dyplomatycznych i zbrojnych konfliktów polsko-czeskich. W 1920 roku czeska armia zamierzała zająć cały region, docierając aż pod Bielsko (dzisiaj Bielsko-Biała). Natomiast w 1938 roku, po 18 latach odkąd ustalono granicę, Polacy zaanektowali większość czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, tzw. "Zaolzie" oraz mniejsze obszary Słowacji.

Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku oba państwa żądały od siebie ustępstw terytorialnych, grożąc atakiem zbrojnym, koncentrując przy granicy wojska i ostrzeliwując swoje pozycje. Polacy zamierzali zdobyć cały Śląsk Cieszyński, nawet kosztem przekazanie Czechom historycznie czeskiej Kotliny Kłodzkiej. W 1947 roku ingerencja Związku radzieckiego doprowadziła do wycofania wojsk polskich i czeskich oraz podpisania układu o przyjaźni, który kwestie Śląska Cieszyńskiego i Kotliny Kłodzkiej pozostawiał jednak nieuregulowane. Spory graniczne zakończyły się dopiero w 1958 międzypaństwowym porozumieniem, jednak drobne zmiany granicy odbywały się też później - ostatnia regulacja granicy miała miejsce w 2008 roku.

Miasta Śląska Cieszyńskiego:
 • Bielsko-Biała (tylko część Bielsko)
 • Bohumín
 • Cieszyn
 • Český Těšín
 • Czechowice-Dziedzice
 • Frýdek-Místek (tylko część Frýdek)
 • Havířov
 • Jablunkov
 • Karviná
 • Orlová
 • Ostrava (wschodnie i zachodnie dzielnice miasta)
 • Skoczów
 • Strumień
 • Třinec
 • Ustroń

[uzupełnij]


Region Śląska Cieszyńskiego znajduje się w 60% na terenie Republiki Czeskiej w województwie morawsko-śląskim i w 40% na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w województwie śląskim. Śląsk Cieszyński sąsiaduje ze Śląskiem Opawskim, Rybnickim, Pszczyńskim, a także wschodnimi Morawami, zachodnią Małopolską oraz zachodnią częścią Słowacji.

Slask