OleOpole.pl - Dwie skrajne opinie na temat Ślązaków

Dwie skrajne opinie na temat Ślązaków

Z forum Onet.pl:

ŚLĄSK=POLSKA!!!!!!!!
~21 LATEK z ZABRZA!!!!!: 25.07.2008
My Ślązacy jesteśmy POLAKAMI!!!!!!!!!!
NIE WYRZUCAJCIE NAS Z NASZEJ WSPÓLNEJ OJCZYZNY!!!!!!!!
Nie nasza winna że tyle lat byliśmy poza Polską.
Ale nigdy nie zapomnieliśmy o prawdziwej OJCZYZNIE - znaczna częśc nas pielęgnowała w domu Polskośc!!
ŚLĄSK ZAWSZE POLSKI!!!!

Sorry, ale na historii się trza znać, a nie pisać bzdury!!!!
~Ślązok: 25.07.2008
Czas zmienić podręczniki - Gomułka i Gierek już dawno pochowani. Ślązacy nie maja nic wspólnego z Polską i Polakami! Nasi przodkowie pochodzili ze Słowian Południowych - Chorwatów, a Polacy z terenów dzisiejszej Ukrainy (Słowianie Wschodni). Etnicznie nam bliżej do Czechów, Słoweńców czy wspomnianych Chorwatów, a Polakom do Ukraińców i Rosjan. Jedyny wspólny wątek średniowieczny polsko-śląski to okres pierwszych Piastów. Po rozbiciu dzielnicowym Śląsk nie miał nic wspólnego z Polską do 1918 r !!! W średniowieczu Śląsk był postrzegany jako osobne państwo związkowe w Europie, wchodzące w skład Królestwa Czech, I Rzeszy Niemieckiej, a po 3 wojnach śląskich podzielone pomiędzy Cesarstwo Austrii i Prusy. Do XVIII w. nawet w Polsce nikomu nie przyszło do głowy mówić takie bzdury, że Ślązacy to Polacy. Pomiędzy tymi nacjami były relacje wrogie - wiele wojen (m.in haniebne zachowanie Lisowczyków na Górnym Śląsku, haniebna pomoc Polaków Niemcom w stłumieniu powstania Czesko-Śląskiego). W tym czasie pomiędzy Polską i Śląskiem były relacje wrogie (odsyłam chociażby do Reja). Gwara śląska to nie język polski, to wspólny język Słowian Europy Środkowej, z którego ewoluowały w XVI w. inne języki: polski, czeski, słowacki. W 1918 r. najwięksi wrogowie Śląska - Prusy i Polska nie dopuściły do powstania naszej wymarzonej Republiki Śląskiej. Marzenia ludności ludności Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego zostały CAŁKOWICIE ZIGNOROWANE, kazano im wybierać pomiędzy fatalnymi opcjami. Wysiłek WIELKICH ŚLĄZAKÓW - Józefa Kożdonia, Ewalda Latacza i innych został zignorowany! Francja, w celu maksymalnego osłabienia Niemiec parła na przyznanie Polsce Śląska (wbrew jakimkolwiek prawom historycznym!) Podrzeganie miejscowej ludności (rękami zdrajcy Korfantego i przybyszów z Wielkopolski i Galicji) doprowadziło do zamieszek komunistów nazwanych przez polską propagandę - Powstaniami Śląskimi. Śląsk w tym czasie był jednym z 3 najlepiej uprzemysłowionych regionów Europy! Polska zaledwie kilka lat dotrzymała obietnicy danej Ślązakom - Autonomia Śląska. Ekipa Grażyńskiego przefrancowała Śląsk w kolonię, którą rządzą przybysze z Galicji, a po wojnie zmienił się tylko kierunek "krzewicieli"- Zagłębie Dąbrowskie. My Ślązacy, nie pozwalamy na dalsze traktowanie nas jak regionu podbitego. Mamy własną historię, język, jesteśmy OSOBNĄ nacją, otwartą, która czerpała i czerpie z wielu kultur. Przybysze z Polski są mile u nas widziani i wzbogacają nas (tak jak przez wieki robili to Niemcy, Czesi, Żydzi, Morawianie). Budujmy naszą wspólną śląską ojczyznę, będącą część Unii Narodów Europy ( a nie urzędasów z Brukseli!), razem z naszymi najbliższymi sąsiadami - Czechami (nada tam żyją Ślązacy i jest tam kawałek terytorium Śląska) Polską i Niemcami! Jest to rozwiązanie najlepsze dla wszyskich.

Slask