Opole - Portal stolicy Górnego Śląska – OleOpole.pl
KOMUNIKACJA

Rusza Opolska Karta Autobusowa - OPOLKA

Opolska Karta Autobusowa OPOLKA jest to bezstykowa, karta będąca nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej w Opolu. OPOLKA rozpoczyna funkcjonowanie 4 grudnia 2019 roku i zastępuje ona bilety okresowe w formie papierowej. Karta może być także nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych. Wystarczy zasilić znajdującą się na niej e-portmonetkę i w kasowniku skasować wybrany bilet.

13 grudnia to ostatni dzień sprzedaży papierowych biletów okresowych. Wszystkie bilety zakupione do tej daty będą ważne do końca okresu ich obowiązywania. Od 16 grudnia do nabycia będą już tylko elektroniczne bilety okresowe na Opolską Kartę Autobusową. Wniosek o wydanie OPOLKI mozna złożyć drogą elektroniczną na specjalnej stronie.

Aby korzystać z Opolskiej Karty Autobusowej należy uprzednio zakodować na niej elektroniczny bilet okresowy i/lub doładować środki na e-portmonetce. Bilet elektroniczny (i/lub doładowanie e-portmonetki) zakupiony przez stronę internetową wymaga zakodowania na karcie w biletomacie stacjonarnym, kasowniku albo w Punkcie Obsługi Klienta.

Karta imienna i na okaziciela

Karta imienna jest nośnikiem wyłącznie spersonalizowanych elektronicznych biletów okresowych oraz elektronicznej portmonetki. Na karcie tej można zapisać informacje o uprawnieniach do ulgowych bądź bezpłatnych przejazdów. Użytkownik karty imiennej korzystający z ulgowych biletów zwolniony jest z obowiązku posiadania przy sobie podczas przejazdu dokumentów potwierdzających uprawnienie do ulgi.

Karta na okaziciela jest nośnikiem elektronicznych biletów okresowych wyłącznie na osobę posiadajaca bilet oraz elektronicznej portmonetki. Wraz z wydaniem karty na okaziciela pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł. Okaziciel korzystający z przejazdów ulgowych zobowiązany jest podczas kontroli biletowej okazać ważny dokument potwierdzający rodzaj ulgi i czas jej obowiązywania.

Każda karta posiada nadrukowany 17-cyfrowy numer. Dodatkowo dla celów weryfikacji użytkownik karty otrzymuje 6-cyfrowy PIN, wyszczególniony na wydawanym wraz z kartą potwierdzeniu odbioru Opolskiej Karty Autobusowej. Kod PIN niezbędny jest do weryfikacji pasażera w dwóch sytuacjach - podczas zgłoszenia telefonicznego o zagubieniu/utracie karty i konieczności jej zastrzeżenia bądź zablokowania (w przypadku kart na okaziciela również nr karty), a także przy zwrocie kaucji oraz punktów z e-portmonetki podczas rezygnacji z karty na okaziciela.

Okres ważności karty wynosi 5 lat. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Karty należy zgłosić się do POK po jej duplikat. Wydanie duplikatu wymaga wniesienia kaucji zwrotnej w wysokości 10 zł.

Zwrot lub blokada karty

Zwrócić kartę można wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta. Użytkownik karty imiennej lub jej duplikatu, otrzyma wówczas równowartość punktów zapisanych w e-portmonetce i/lub wartość niewykorzystanego kontraktu długoterminowego oraz kaucję pobraną przy wystawianiu duplikatu karty. natomiast użytkownik karty na okaziciela podczas jej zwrotu otrzyma kaucję oraz wartość punktów zgromadzonych na e-portmonetce, pod warunkiem podania przez niego prawidłowego kodu PIN.

Zablokować kartę można na dwa sposoby - albo osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (po okazaniu dowodu osobistego lub podania nr karty i właściwego PIN-u), albo telefonicznie (w godzinach pracy POK) po weryfikacji kodu PIN oraz dodatkowo w przypadku karty na okaziciela po podaniu jej numeru. Blokada karty nastąpi do 24 godzin od zgłoszenia. Do tego czasu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za środki zgromadzone na e-portmonetce.