Opole - Portal stolicy Górnego Śląska – OleOpole.pl
INWESTYCJA

Historyczne zakątki Opola w nowej odsłonie

Opolski plac św. Sebastiana oraz plac Jana Pawła II otrzymały nową szatę architektoniczną. Te dwie inwestycje zrealizowane zostały w projekcie o nazwie „Przebudowa placów miejskich w Opolu”, którego wartość finansowana z różnych źródeł wyniosła blisko 8,9 miliona zł. Oba place, do tej pory zaniedbane, zyskały nowy blask.

Celem obu inwestycji jest poprawa dostępności zasobów kulturowych miasta dla mieszkańców. Dzięki zrealizowanym pracom place te tworzą nowe atrakcyjne przestrzenie dla celów kulturalnych i rekreacyjnych. Jednocześnie stanowią one historyczne i kulturowe dziedzictwo Opola.

Plac św. Sebastiana to dziś nadal historyczny, jednak już odnowiony zakątek Opola. Współczesna zabudowa placu pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Już wtedy stał się on placem rekreacyjnym dla mieszkańców, a obecnie przyjął nową szatę architektoniczną – bardziej przyjazną mieszkańcom.

Plac Jana Pawła II wspólnie z Galerią Sztuki Współczesnej i Teatrem im. Jana Kochanowskiego tworzą atrakcyjną przestrzeń dla organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym i włączenia mieszkańców w życie miasta.

Wspólnie to zawsze ciekawiej

Miasto zrealizowało projekt wspólnie z organizacjami pozarządowymi: Fundacją „Dla Dziedzictwa”, Fundacją Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu, Opolską Fundacją Filmową OFFilm, Stowarzyszeniem Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora. Udział partnerów w projekcie dotyczył prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych. Wszystkie przedsięwzięcia edukacyjne i informacyjno-promocyjne nawiązywały do dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem historii Opola i obu przebudowywanych placów.